Mikao Usiu

Interview

Reiki Ryoho Hikkei, het handboek van Dr. Usui.

Waarom ik deze methode aan iedereen leer“; een uitleg van de grondlegger Mikao Usui.

Sinds mensenheugenis gebeurde het al: iemand die een oorspronkelijke, geheime wet ontdekte, hield deze voor zichzelf of gaf die hooguit 

door aan zijn afstammelingen. Dit geheim werd dan als zekerheid voor het leven van zijn erfgenamen gebruikt. Het werd niet aan buitenstaanders doorgegeven. Maar dit is een ouderwets gebruik. In tijden als deze is het geluk van de mensheid gebaseerd op samenwerking en de wens voor maatschappelijke vooruitgang. Daarom zou ik ook nietwillen dat iemand het ooit voorzichzelf zou houden!

Reiki Ryoho is absoluut iets oorspronkelijks en kan met geen enkele andere weg ter wereld vergeleken worden. Daarom wil ik deze methode aan het publiek ter beschikking stellen voor het welzijn van de mensheid. Ieder van ons heeft het vermogen om een goddelijke gift te ontvangen, met als resultaat dat lichaam en geest verenigd worden. Op deze manier zullen heel veel mensen de zegen van het goddelijke kunnen ervaren.

Voor alles is Reiki Ryoho een unieke therapie, gebaseerd op de spirituele kracht van het universum. Hierdoor zal de mens gezond gemaakt worden en zal de rust en vreugde in het leven worden vergroot. Nu hebben we verbeteringen en veranderingen in onze levens nodig zo dat we onze medemens kunnen bevrijden van ziektes en emotioneel lijden.

Dit is de reden waarom ik deze methode vrijelijk aan het grote publiek durf te leren.

Vragen en antwoorden

De volgende vragen over Reiki zijn door Dr. Usui zelf beantwoord. De exacte datum en de naam van de interviewer werden niet vermeld. Volgens de datum die in de tekst vermeld is, weten we dat het ergens tussen 1922 en de dood van Dr. Usui in 1926 moet zijn geweest…de oorspronkelijke tekst is ongeveer 75 jaar oud en in oud Japans geschreven.

Wat is Usui Reiki Ryoho?

Met dankbaarheid ontvangen en leven wij volgens de beginselen voorgeschreven door de keizer Mejij.

Als de mensheid het juiste pad wil bereiken, moeten we volgens deze beginselen leven.  Dat betekent dat we ons lichaam en onze geest door oefening te verbeteren. Om dit te kunnen doen, helen we eerst onze geest.

Daarna maken we het lichaam gezond. Wanneer  onze geest zich op het heilzame pad van eerlijkheid en integriteit beweegt, wordt het lichaam als vanzelf gezond. Dus lichaam en geest zijn een en daardoor leven we ons leven in vrede en geluk. We helen onszelf en de kwalen van anderen, daarbij ons eigen levensgeluk en dat van anderen te vergroten en te versterken. Dat is het doel van Usui Reiki Ryoho.

Is Usui Reiki Ryoho hetzelfde als hypnotherapie, kiai jutsu of shinko ryoho enzovoorts? Is het een vergelijkbare therapievorm met een andere naam?

Nee, nee. Het niet vergelijkbaar met de eerder genoemde therapievormen. Na vele jaren van intensieve training ontdekte ik een spiritueel geheim: dit is een methode om lichaam en geest  te bevrijden.

Is het een shinrei ryoho? (spirituele heelmethode)

Dat klopt, we zouden het shinrei ryoho kunnen noemen. Hoewel, het is ook mogelijk om het lichaamstherapie te noemen, omdat licht en energie straalt vanuit alle lichaamsdelen van de persoon die de behandeling geeft. Energie en licht straalt voornamelijk vanuit de ogen, de mond en de handen van de gever. Tegelijkertijd houdt de gever de ogen voor een minuut of twee, drie gericht op de aangedane plekken van het lichaam, blaast er op of masseert ze lichtjes. Kiespijn, hoofdpijn, maagproblemen, zwellingen van de borst, zenuwpijn, blauwe plekken, snijwondjes, verbrandingen enzovoorts helen eenvoudig weg. Chronische ziektes zijn niet zo eenvoudig te behandelen. Maar het is een feit dat slechts een enkele behandeling van een chronisch zieke al resultaat heeft.

Ik vraag me wel eens af hoe dit fenomeen in de zin van de medische wetenschap verklaard kan worden. Welnu, de realiteit is altijd indrukwekkender dan wat je zou kunnen verzinnen. Als je de resultaten ziet, zou je het met me eens moeten zijn. Zelfs iemand die het niet gelooft kan niet om de werkelijkheid heen.

Is het nodig om in Usui Reiki Ryoho te geloven, zodat heling kan plaatsvinden?

Nee, omdat het verschilt van andere heelmethodes zoals psychotherapie of hypnotherapie. Instemming en geloof zijn niet nodig omdat er niet met suggesties gewerkt wordt. Het maakt niets uit of iemand tegenstribbelt, wantrouwig is of er gewoon niet in wenst te geloven. Het werkt bijvoorbeeld net zo goed bij kleine kinderen als iemand die ernstig ziek is en niet bij bewustzijn is. Van de tien mensen, brengt er misschien een vertrouwen mee naar een eerste behandeling. Zelfs na een eerste behandeling voelen de meeste mensen al het effect en groeit het vertrouwen in ze.

Welke lichaamsproblemen kunnen met behulp van Usui Reiki Ryoho geheeld worden?

Alle ziektes, ontstaan door psychische of lichamelijke oorzaken, kunnen met Usui Reiki Ryoho geheeld worden.

Heelt Usui Reiki Ryoho alleen ziektes?

Nee, het heelt niet alleen lichamelijke kwalen, maar ook slechte gewoontes en psychische klachten zoals wanhoop, zwakte, gebrek aan moed, geen beslissingen kunnen nemen en nervositeit. Hierdoor wordt de geest vergelijkbaar met God of Buddha en ontwikkelen we ons levensdoel, n.l. het helen van onze medemens. Zo maken we onszelf en anderen gelukkig.

Hoe heelt Usui Reiki Ryoho?

Ik ben door niemand in dit universum in deze methode ingewijd. Ik heb ook geen poging hoeven doen om buitengewone genezende krachten te bereiken. Terwijl ik vastte, kwam ik in contact met een intense energie en op een mysterieuze wijze werd ik geïnspireerd. Als bij toeval werd het mij helder dat mij de spirituele helingkunst was gegeven. Hoewel ik de grondlegger ben van deze methode, vind ik het moeilijk om het duidelijker uit te leggen. Artsen en wetenschappers doen verwoed onderzoek, maar het is moeilijk om tot de slotsom te komen dat het op medische wetenschap gebaseerd is. De tijd zal komen dat het de wetenschap zal ontmoeten.

Gebruikt Usui Reiki Ryoho medicijnen? En zijn er bijwerkingen?

Er worden medicijnen noch instrumenten gebruikt. De enige vormen zijn kijken, blazen, masseren, kloppen en aanraken. Dit heelt de kwalen.

Moet iemand medische kennis hebben om Usui Reiki Ryoho te gebruiken?

Onze Ryoho is een spirituele methode die boven de medische wetenschap uitstijgt. Het is er daarom ook niet op gebaseerd.

Wanneer je kijkt naar, blaast op, of het aangetaste deel van het lichaam aanraakt of masseert, dan zul je het gestelde doel bereiken. Bijvoorbeeld wanneer je de hersenen wilt behandelen, raak je het hoofd aan, of bij de maag de maag en bij de ogen de ogen. Je gebruikt geen medicijnen of andere middelen en je zult binnen korte tijd weer gezond zijn. Daarom is reiho (spirituele methode) onze unieke creatie.

Hoe kijken erkende artsen tegen Usui Reiki Ryoho aan?

De gezaghebbende geleerden op dit gebied blijken heel fair te zijn. Bekende West-Europese artsen zijn heel kritisch ten opzichte van het gebruik van medicijnen. Als terzijde, maar Dr. Sen Nagai van de medische Teikoku universiteit zei: “Wij artsen weten wel hoe we een ziekte moeten vaststellen, het op grond van onze ervaring in kaart te brengen en te begrijpen, maar we weten niet hoe we het moeten behandelen”.

Dr. Kondo zei: “Het is nogal arrogant om te beweren, dat de medische wetenschap enorme vooruitgang heeft geboekt, omdat de moderne medische wetenschap het spirituele evenwicht veronachtzaamt. Dat is zijn grootste nadeel”.

Dr. Sakae Hara zei: “Het is onbeschaamd om een menselijk wezen, dat in het bezit is van spirituele wijsheid, te behandelen als een dier. Ik denk dat we in de toekomst rekening moeten houden met een grote omwenteling op het gebied van de behandeling”.

Dr. Rokura Kuga zei: “Het is een feit dat niet-wetenschappers vele therapieën, zoals psychotherapie, met een hoge mate van succes hebben toegepast, wat door medische faculteiten niet is gelukt. Gewoon omdat ze persoonlijke symptomen, het karakter bekijken en vele andere methodes in hun behandeling toepassen. Wanneer men blindelings therapeuten en psychotherapeuten afwijst en in hun werk hindert, zou dat heel kleingeestig zijn”. Artsen en apothekers begrijpen dit vaak en komen om te worden ingewijd.

Wat denkt de regering hiervan?

Op zes februari in het elfde jaar van de Taisho periode (1922), legde de afgevaardigde Teiji Matsushita de volgende vraag aan het federale parlement voor: “ Wat is de houding van de regering ten opzichte van therapeuten, die op dit moment psychotherapie en spirituele geneeswijzen toepassen zonder vergunning?”

Mr. Ushio van het regeringscomité antwoordde als volgt: “Hypnotherapie en dergelijke werden tot zo’n tien jaar geleden beschouwd als slechte behandelvormen, maar zijn nu beter onderzocht en worden in de psychiatrie met succes toegepast. Het is moeilijk al wat bij een mens hoort met medicijnen te behandelen. Artsen volgen een bepaalde weg, gebaseerd op medische beginselen, om zo een ziekte te genezen. Het gebruik van de aanraking en elektrotherapie in het bestrijden van kwalen horen niet bij de geneesmethodes van de medische faculteiten”. Daarom valt Usui Reiki Ryoho niet onder de wetten van de medische faculteiten, noch die van de acupunctuur of andere richtingen.

In deze behandelvorm kunnen de spirituele helingkrachten alleen bij hen zich openbaren, die zich vanaf hun geboorte spiritueel ontwikkeld hebben. Ik geloof niet dat iemand dit kan leren. Of denkt u van wel?

Alle wezens die het leven inademen, hebben dezelfde spirituele vermogens om te helen. Dat is zo voor planten, dieren, vissen en insecten. Maar de mens, die het hoogtepunt van de schepping voorstelt, heeft de grootste kracht. Usui Reiki Ryoho verscheen in de wereld om dit te benutten.

Kan iedereen in Usui Reiki Ryoho ingewijd worden?

Natuurlijk. Mannen en vrouwen, oud en jong, wetenschappers en ongeletterden, die volgens de morele beginselen leven, kunnen in korte tijd zeker leren hoe ze zichzelf en anderen kunnen helen. Tot aan vandaag heb ik meer dan duizend en enkele honderden mensen ingewijd. Iedereen had dezelfde gewenste ervaring. Iedereen, zelfs iemand die net Shoden ¹ heeft geleerd, bleek dezelfde helende vermogens te hebben ontvangen. Als we er over nadenken, is het nogal vreemd dat we in zo’n korte tijd kunnen leren hoe we ziektes kunnen helen, hoewel het het moeilijkste is voor de mens. Zelfs ik vind het verbazend. Dit is het meest karakteristieke van onze spirituele heelmethode: dat we zoiets moeilijks op zo’n eenvoudige manier kunnen leren.

Andere mensen kunnen erdoor geheeld worden. Maar hoe zit dat met jezelf? Kan iemand ook zijn eigen kwalen genezen?

Als we onze eigen kwalen niet kunnen helen, hoe kunnen we dan ooit anderen helen?

Wat moet er gebeuren om Okuden² te leren?

Okuden bestaat uit een reeks van vormen. Hatsuleiho, kloppen, masseren, druk uitoefenen met de handen, afstandsbehandelingen, het helen van slechte gewoontes enzovoorts. Eerst moet je Shoden leren en als je goede resultaten kunt laten zien, je waardig, ethisch en eerlijk gedraagt en ook nog eens enthousiast bent, dan word je ingewijd.

Is er nog meer in Reiki Ryoho dan Okuden?

Er is nog Shinpiden³

Hier houdt het interview op.

  • Eerste Graad – Shoden
  • Tweede Graad – Okuden
  • Master Graad – Shinpiden

Dit is een samenvatting van een interview met Dr. Usui, zoals beschreven in het boek:

Reiki, The Legacy of Dr. Usui by Frank A. Petter, zonder de commentaren van Frank Petter.