KI-kracht

Morihei Ueshiba is de grondlegger van de prachtige, niet competitieve Aikido sport.
Hij was een tijdgenoot van
Mikao Usui.

Zijn leerling Koichi Tohei richtte de Ki-Society op en vormde daarmee de Aikido richting die de krachtige Ki toepassing in het dagelijkse leven mogelijk maakte. Het is daarmee een andere stroming binnen de Aikido wereld, maar een die zeer goed de beoefening van het spirituele pad van Reiki ondersteunt. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de methode van Tohei over de hele wereld veel wordt gebruikt in de Reiki wereld.

Meer informatie over de twee Aikido leraren is makkelijk te vinden op Internet.

Hier volgt een artikel dat Rolf Holm schreef voor het blad Onkruid in 1986.
Het bestaat hier uit twee delen,
Ki-kracht en Adem-kracht.
Verder een paar oefeningen. Tezamen vormden ze het artikel dat in januari 1987 in Onkruid werd gepubliceerd.
Bron: Onkruid januari 1987.
Door Rolf Holm. ©


KI-kracht

Met je eigen Ki ruim je blokkades op.

Aalt Aalten nu, artikel is van 1987.

De plek is moeilijk te vinden. Ik heb wel een kaartje, maar het is kennelijk getekend vanuit een andere invalsweg naar de school. Ik moet zijn in een kleine houten directiekeet. De sneeuw heeft het hele terrein helder wit neergezet. Het houten gebouwtje is van binnen al even verzorgd als buiten. Het is met liefde ingericht. De wanden van de ruimte zijn van blank gelakt hout. Japanse karakters hangen ingelijst aan de wand en in het midden staat een verse bos bloemen. De vloer bestaat uit een witte katoenen Judomat. Daar leef ik het komende weekend. Daar wordt gewerkt, gegeten en zelfs geslapen.
Aalt zelf blijkt een innemende jongeman met stralende ogen en zachte gebaren. Hij is 37 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen. Al jaren doet hij aan Ki en ademoefening: hij is op dat onderwerp afgestudeerd in Amsterdam. Hij studeerde andragogie en psychomotorische therapie. Sinds een tijdje functioneert zijn trainingsinstituut als een Nederlandse afdeling van de Ki-Society van de Japanner K. Tohei Sensei, waarmee het de eerste Ki-school van Nederland is. Aalt werkt met adem en bewustwording, aandacht om het lichaam en de geest samen tot ontplooiing te brengen.

Tijdens dit weekend geeft Aalt een indrukwekkende demonstratie Aikido. Hij is zeer bedreven en heeft de zwarte band. Aikido is een krijgskunst zonder kompetitie karakter. Wie wil winnen, verliest de Ki-kracht waar deze sport op gebaseerd is. De Ki-kracht laat lichaam en geest in harmonie samen functioneren. Hij ziet er evenals zijn Aikido-partner prachtig uit. Over een soort wit judo pak heen draagt hij de traditionele zwarte broek (Hakama). Aalt weert krachtig aanvallen af en weet de aanvaller met behulp van diens kracht en uitgaande van de Ki-filosofie op een indrukwekkende manier een andere kant op te richten. In dit weekend zullen we ervaren waartoe je met Ki in staat bent. Maar er zijn ook momenten van meditatie.

Zachte manier van kijken
Als iedereen een beetje is gewend leren we de zachte manier van kijken. Dat gaat heel eenvoudig, je kijkt naar het totaal en je fixeert niet op één punt. Als je fixeert dan zit je vast en dan heb je geen aandacht voor veranderingen in je omgeving. Bovendien maakt fixatie hard en het kost energie. Ik probeer het uit op het moment dat ik dit uittik op de tekstverwerker. Als ik op de zachte manier kijk naar het beeldscherm dan vermindert de druk op mijn ogen en ik voel me meteen meer ontspannen. Het onwillekeurig spannen van de spieren, ook van de oogspieren, kan verharding in de hand werken. In het hele weekend zal het daarom gaan: fixer niet en span je niet in. Om met Aalt te spreken: doe niet je best. Als je je best doet dan raak je verder van je doel. Je best doen werkt averechts. Het is aan de groep te merken dat deze oefening zijn uitwerking heft. De mensen zijn opgetogen en doen verslag van het verschil in gevoel bij twee manieren van kijken. Ik kan nog een heleboel leren, denk ik bij mezelf.
Oefening ‘zacht kijken’.

Ki-kracht
Hoe gek dat ook lijkt, als je weet wat je wilt en je schakelt daar Ki bij in, dan bereik je het. Ik heb zelf ervaren dat je sterk, onwrikbaar, maar zacht en meegaand kunt zijn in het bereiken van zo’n doel. In dit weekend ligt het doel op een bereikbaar en fysiek vlak. Maar als Ki je levenshouding wordt, is er veel meer mogelijk. Ik heb verbijsterd ervaren dat ik de arm van een tengere persoon niet kan buigen als deze gebruik maakt van de Ki-kracht.

Oefening
‘Ki naar buiten laten stromen’

Hoe maak je gebruik van de Ki-kracht? Je neemt Ki tot je door te eten, te ademen en door de energiecentra, de Chakra’s. Dat gaat redelijk vanzelf, behalve dat deze natuurlijk lopende energie vaak belemmerd wordt door  geestelijke en lichamelijke blokkades. Als zo’n energiestroom belemmerd wordt kan worden is hij misschien ook wel te bewegen, te sturen. In onze verdichte, materialistische Westerse wereld heeft de fantasie een negatieve bijklank. Toch is het die fantasie, als onderdeel van het verbeeldingsvermogen of liever nog van het denkvermogen, die deze Ki-kracht kan sturen. De Engelsen zouden zeggen “Mind”, dat is moeilijk vertaalbaar, vandaar ons  begrip ‘denkvermogen’. Het denkvermogen, of de mind, speelt dus een belangrijke rol bij het onderscheid tussen spier- en Ki-kracht. Om me heen hoor ik de andere groepsleden in verbazing uitroepen dat ze niet begrijpen waar ze zonder inspanning de kracht vandaan halen. Aalt doet een demonstratie met zijn 6 jarig dochtertje. Hij tilt haar op alsof het een veertje is. Als ze haar Ki inschakelt dan krijgt hij haar bijna niet van de grond. Wij gaan dat natuurlijk ook proberen. Het blijkt alles te maken te hebben met de wijze waarop je je ontspant.

Aalt onderscheid levende en dode ontspanning, kalmte. Nadat je een hele dag gewerkt hebt, slaak je een zucht en gaat ontspannen op de bank zitten. Maar als je het verschil tussen dode en levende ontspanning niet kent, kan het zijn dat je moe wordt en dat je door de ontspanning inzakt en je zwak voelt. Kijk eens  naar een tol. Wanneer deze zeer snel in beweging is dan staat hij als het ware stil. Er is een geweldige actie, kracht en tegelijkertijd rust en kalmte. Wanneer de tol langzamer draait dan gaat hij schommelen en tenslotte valt hij om. Er is geen kracht meer, dat is de dode kalmte. Probeer deze oefening maar eens. Sterk en licht tegenover zwaar en slap. Zo ervaar je dat zelf. De ander voelt het net andersom. Voel je je licht, dan ben je haast niet te tillen. Ben je zwaar en ontspannen, word je met gemak getild. Als je licht bent, ben je sterk en meegaand in het leven. Je kunt ook met ademhaling dit gevoel van levende ontspanning versterken. Levende ontspanning tegenover dode passieve ontspanning. Als je je steeds maar zwaar ontspant, kun je depressief worden en zwaar op de hand.

Sterk zijn
Het leven is steeds in beweging. Je hebt net lekker gemediteerd en je hebt een goed gevoel. Je kunt het leven aan. Dan is er plotseling een obstakel en het goede gevoel is weg. Hoe bereik je je dat je toch in evenwicht blijft en bij je doel komt?

Ik ben nog steeds op het Ki-weekend en op zes meter afstand staat een mannelijke groepslid voor me met één arm horizontaal gestrekt. Al eerder heb ik ervaren dat hij krachtige spieren heft. Achter hem projecteer ik een denkbeeldig doel. Aalt vraagt of ik net als de anderen naar mijn eigen doelwit open, terwijl de person tegenover me zijn  arm horizontaal gestrekt houdt. Dit om een hindernis te vormen. Dan probeer ik, met het doel vaag in mijn hoofd, de man te passeren naar de plek achter hem. Dat lukt me niet. Dan doe ik het nog een keer maar dan met heel duidelijk het doel in mijn hoofd. Het lukt me wel. Ik loop de man omver zonder respect voor hem.

De laatste keer loop ik op het doel af vanuit mijn steunpunt en niet vanuit mijn hoofd. Dan voel je respect voor de ander, maar je hebt ook het recht je doel te bereiken. Ook dat lukt me, zij het met meer moeite. Maar ik ben een beginner. Het is mijn eerste kennismaking met bewust gebruik van Ki.

Dat steunpunt daar gaat het om. Ieder zoekt een steunpunt in moeilijke situaties. Vaak wordt die buiten het lichaam gezocht. In de omgeving, bijvoorbeeld bij een andere persoon. Maar ook wel in het hoofd. Je zoekt bijvoorbeeld steun bij het idee dat je hebt over een situatie.
De ki-leer zegt dat het steunpunt te vinden is in je onderbuik.

Vanaf dat moment probeer je alles vanuit dat steunpunt te doen. Als je aandacht en je gevoel daar liggen ben je open, licht en ruim. Je bent dan niet omver te duwen. Lichamelijk niet, maar ook niet in het dagelijkse leven. Je wordt sterk. Nee, dat moet ik verbeteren: je bent sterk. Dat heb ik ervaren. Aalt maakt verschil in iets willen worden en iets zijn. Als je iets wordt, dan ben je steeds onderweg om dat te  worden. Je moet het gewoon zijn.

Dus je bent sterk en daarna valt er veel te doen. Je bent dat wat je wilt zijn, als je je middelpunt, je steunpunt, voelt. Je bent sterk en misschien nog sterker in de toekomst.

Maar allen maar sterk zijn maakt hard. Het verhardt. Daarom vertelt Aalt van de vier principes die hij heeft meegebracht van de Ki-society uit Japan. Door alleen maar het steunpunt te voelen raak je gefixeerd. De vier principes, die universeel zijn, die tijdens de Ki-studie grondig uitgewerkt worden, zijn:

  1. Zoek en handhaaf het steunpunt
  2. Ontspan optimaal
  3. Hou het gewicht aan de onderkant
  4. Laat de energie (Ki) naar buiten stromen

Door ki naar buiten te laten stromen, bijvoorbeeld door je gestrekte arm, krijg je het effect van de arm die evenals een met stromend water gevulde brandslang door een ander niet gebogen kan worden. Maar met de Ki-stroom kun je deze lichte stijfheid direct weer loslaten. Op een bepaald moment zal je ervaren dat de energie altijd maar door blijft stromen. Je krijgt een kracht, waarvan je niet wist dat je hem had. Je voelt je zekerder van jezelf. Als je eenmaal dat middelpunt, steunpunt, goed voelt, zal je tijdens meditatie sneller leegte ervaren. Samen met de Ki-ademmethode is het mogelijk op verbluffende snelle  wijze een diepere meditatieve staat te komen dan gewoonlijk.

Als ik de deur van het houten gebouwtje achter me dicht trek peins ik erover dat het zo wonderlijk is dat we deze elementaire  levenstechnieken vergeten zijn. Dat we ze uit het verre Japan naar hier moeten halen. Terwijl wij eeuwen terug ervan uitgingen dat zij het van onze beschaving en godsdienst moesten hebben.
Buiten ligt nog steeds de maagdelijke witte sneeuw. Ik verbeeld me even in Japan te zijn.

1987, Rolf Holm.

Website Aalt Aalten